Over Zij aan Zij

Praktijk Zij aan Zij (opgericht in 2007) is een praktijk voor kind, adolescent, ouders & gezin. In onze praktijk wordt zowel onderzoek als behandeling geboden door orthopedagogen/(GZ)psychologen en (systeem)therapeuten. De behandeling kan individueel en in groepen worden gegeven. Daarnaast bieden wij opvoedingsondersteuning en verschillende themabijeenkomsten voor ouders. Tenslotte biedt de praktijk professionalisering voor externen, in de vorm van werkbegeleiding en scholing van professionals.

Wij staan voor heldere, duidelijke adviezen en werken zoveel mogelijk oplossingsgericht. De praktijk werkt zonder wachtlijsten en gaan graag zo snel mogelijk van start. We doen er alles aan onze wachttijden zo kort mogelijk te houden en gaan graag zo snel mogelijk van start. U kunt onder praktijkinformatie de actuele wachttijd bekijken.
Onze insteek is dat wanneer het kind/de jongere/het gezin vastloopt er ook direct hulp geboden moet kunnen worden. Meestal lukt het de jongere of het kind om zelfstandig ‘groot’ te worden. Wanneer hij of zij echter vastloopt kan soms een steuntje nodig zijn om weer verder te kunnen op de weg naar volwassenheid.

Elke ontwikkelingsfase of gebeurtenis zorgt voor verandering in het kind/adolescent of in zijn/haar omgeving (ouders, school, leeftijdsgenootjes). Het kan zijn dat zo’n verandering niet altijd even gemakkelijk verloopt. De orthopedagogen en therapeuten werken samen bij het omzetten van deze moeilijkheden in mógelijkheden door kortdurend, handelings- en oplossingsgericht te werken. Binnen de praktijk kunnen alle veelvoorkomende problemen (‘lasten’) behandeld worden, daarnaast is het mogelijk om specifieke doelgroepen (zoals kinderen met een licht verstandelijk beperking, taalontwikkelingsstoornis of dove en slechthorende kinderen) aan te melden. Verschillende collega’s beschikken over specifieke expertise om ook bij deze specifieke doelgroepen diagnostiek en behandeling uit te voeren.

Omdat wij in de behandeling zo goed mogelijk willen aansluiten bij het kind, de adolescent de ouder en het gezin kan het soms nodig zijn om een andere discipline in te schakelen. Vandaar dat Praktijk Zij aan Zij aangesloten is bij regionale samenwerkingsverbanden en daarnaast regelmatig intervisies en netwerkbijeenkomsten bezoekt.

Over hoe wij werken is een video gemaakt. Om een indruk hiervan te krijgen kunt u deze hier of op ons Youtube kanaal bekijken!

Scroll naar top