Klachtenregeling

Bent u niet tevreden en heeft u een klacht?

Die lossen we graag samen met u op.

Uw klacht kunt u schriftelijk indienen via klacht@zijaanzij.info.

Een klachtenreglement is te vinden in onze wachtkamer of u kunt ons hiernaar vragen.

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kan er een externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. U kunt daarvoor terecht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. Daarnaast heeft elke gemeente beschikking over een vertrouwenspersoon jeugdhulp. U kunt bij uw gemeente navragen wie dat is.

We zijn verplicht een jaarlijks klachtenoverzicht te tonen via onze site. Voor dit overzicht klikt u HIER.

Scroll naar top