Perfectionisme trainingen Apeldoorn

perfectionisme training

Bijna iedereen is wel eens gespannen voor schoolwerk, nieuwe situaties of toetsen. Perfectionisme en een prestatiedrang zorgen vaak voor mooie resultaten. Voor sommige jongeren is het echter niet meer goed mogelijk om te ontspannen doordat ze zichzelf te veel druk opleggen.
Als gevolg van te veel perfectionisme of een angst om te falen, kunnen klachten ontstaan zoals somber worden, piekeren of het moeilijk stoppen met voorbereiden van schoolwerk. Op de lange termijn kan faalangst en perfectionisme leiden tot forse somberheidsklachten, onderpresteren, ernstigere angstklachten en een negatief zelfbeeld.

Orthopedagoog-Generalist en collega Nanouk van Tol ontwikkelt speciaal voor deze jongeren behandelmodules gebaseerd op ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Zij vertelt wat meer over deze modules, haar ervaringen en het proces:

Ongeveer een jaar geleden werd een 17-jarige meisje aangemeld. Ze moest examen doen, maar had haar hele leven al last van overmatig perfectionisme. Nu, rond haar examens, kreeg ze er zo veel last van dat het haar leven en dat van haar ouders sterk beïnvloedde. Samen met dit meisje werd behandeling op basis van ACT gestart waarbij aan de hand van verschillende oefeningen gewerkt is aan het vergroten van haar psychologische flexibiliteit, zodat ze beter om kan gaan met de kracht van haar gedachtes. Naast de sessies met het meisje vonden een aantal oudergesprekken plaats.
Na een paar maanden kon afgesloten worden en gaf ze aan “Door de behandeling leerde ik mezelf beter kennen. Ik zag in dat niet alles haalbaar is of lukt en juist het buiten mijn comfortzone gaan heeft me erg geholpen”.  Een half jaar na afronden van de behandeling  blijkt dat ze nog steeds sterk gedreven is om haar werk goed te doen, maar dit geaccepteerd heeft als positieve eigenschap van zichzelf. Ze weet op welke manier ze dit kan beteugelen en ze ervaart geen klachten meer. Ook haar moeder ziet de vooruitgang: “Onze dochter kan stukken beter met haar perfectionisme omgaan. Ze heeft geleerd de lat lager te leggen of doelen bij te stellen

Dit meisje deed bij mij als behandelaar de effectiviteit van elementen van deze therapievorm bij jongeren met perfectionisme opnieuw zien. De combinatie van opdrachten die anders zijn dan anders en die je echt aan het werk zetten en na laten denken, zorgen voor een toegenomen inzicht in jezelf en blijvende verandering in hoe omgegaan kan worden met de moeilijkheden die je ervaart in het leven.

Ik begon te denken: kan dit ook breder toegepast worden? Het leek me zo mooi als jongeren konden merken dat ze niet alléén zijn in de gedachten die ze hebben. Hoe mooi zou het zijn als we meer jongeren met elkaar in verbinding konden brengen en van elkaar konden laten leren. Na het inlezen over groepsmodules gebaseerd op deze behandelmethodiek en de werkzaamheid daarvan, ben ik begonnen met het schrijven van twee groepsmodules (momenteel in ontwikkeling).

De eerste module: Ik ben goed (genoeg) is bedoeld voor jongeren zoals het hierboven beschreven meisje; jongens en meiden die problemen ontwikkeld hebben als gevolg van te fors perfectionisme. De module zal onder andere gaan bestaan uit groepssessies en gesprekken met ouders.

Daarnaast leek het me nog mooier als we met deze behandelmethodiek preventief kunnen gaan werken aan het leren omgaan met prestatiedruk. Hiervoor heb ik een aanvullende module geschreven, welke bedoeld is voor de inzet op basisscholen en de onderbouw van de middelbare school. Aan de hand van speelse oefeningen leren de leerlingen zo om te gaan met spanningen die ze kunnen ervaren voor bijvoorbeeld CITO-toetsen. De school krijgt het aanbod om deze training aan de leerlingen te combineren met een ouderavond en een scholing voor de leerkrachten; om zo ook het systemische aspect terug te laten komen. Deze training zal worden aangeboden aan alle basisscholen en middelbare scholen in de gemeente Apeldoorn.

Het ontwikkelen van groepsmodules is ontzettend leerzaam en leuk; de werkzame elementen uit de individuele behandelingen combineren met de impact van een groep en de meest recente wetenschappelijke inzichten. Ik kijk er ontzettend naar uit om beide groepsmodules ook echt te gaan uitvoeren en om samen met de jongeren aan de slag te gaan!

Scroll naar top