15 juni 2015

Over Zij aan Zij

Praktijk Zij aan Zij (opgericht in 2007) is een praktijk voor kind, adolescent, ouders & gezin. In onze praktijk wordt zowel onderzoek als begeleiding geboden door orthopedagogen/(GZ)psychologen en (systeem)therapeuten. De begeleiding kan individueel en in groepen worden gegeven. Daarnaast bieden wij opvoedingsondersteuning en verschillende themabijeenkomsten/workshops voor ouders en professionals.

Wij staan voor heldere, duidelijke adviezen en werken zoveel mogelijk oplossingsgericht. De praktijk werkt zonder wachtlijsten en gaan graag zo snel mogelijk van start. Normaal gesproken gaan we binnen 4 tot 5 weken na aanmelding van start. Onze insteek is dat wanneer het kind/de jongere/het gezin vastloopt er ook direct hulp geboden moet kunnen worden. Meestal lukt het de jongere of het kind om zelfstandig ‘groot’ te worden. Wanneer hij of zij echter vastloopt kan soms een steuntje nodig zijn om weer verder te kunnen op de weg naar volwassenheid.

bellenblaaskids2

Elke ontwikkelingsfase of gebeurtenis zorgt voor verandering in het kind/adolescent of in zijn/haar omgeving (ouders, school, leeftijdsgenootjes). Het kan zijn dat zo’n verandering niet altijd even gemakkelijk verloopt. De orthopedagogen en therapeuten werken samen bij het omzetten van deze moeilijkheden in mógelijkheden door kortdurend, handelings- en oplossingsgericht te werken.

Omdat wij in de begeleiding zo goed mogelijk willen aansluiten bij het kind, de adolescent de ouder en het gezin kan het soms nodig zijn om een andere discipline in te schakelen. Vandaar dat Praktijk Zij aan Zij aangesloten is bij regionale samenwerkingsverbanden daarnaast regelmatig intervisies en netwerkbijeenkomsten bezoekt.