Open Atelier

Wanneer er bij jongeren in de thuissituatie van alles speelt waar zij zelf niet zoveel invloed op hebben (denk aan bijvoorbeeld scheiding), dan kan het fijn zijn om dat wat hun bezig houdt met leeftijdsgenoten te kunnen bespreken.

In het Open Atelier kan dit. Er is een ruimte beschikbaar om vrij te werken, met creatieve materialen. Denk bijvoorbeeld aan kleien, schilderen, tekenen e.d. Onder ‘vrij werken’ wordt verstaan dat er geen vaste structuur zit in de bijeenkomsten. Jongeren kunnen langskomen tussen 15:00 uur en 17:00 uur, en bepalen zelf waar zij aan willen werken en op wat voor manier zij dit willen doen. Zij mogen wekelijks komen, maar het staat hun ook vrij om bijvoorbeeld om de week te komen of één enkele keer.

Hoewel het vrij werken is, zal er een beeldend therapeut aanwezig zijn om het Open Atelier te coördineren. Zo kan er door de beeldend therapeut aan het begin van de bijeenkomst gevraagd worden aan welk thema de jongeren wilt werken, om op die manier voor betekenisgeving te zorgen. Het kan ook zo zijn dat een jongeren gewoon aan de slag gaat en er uiteindelijk iets vorm wordt gegeven wat onbewust te maken heeft met dat wat er speelt bij hem/haar. Er wordt tijdens en/of achteraf op een laagdrempelige manier aandacht gegeven aan dat wat er speelt bij de jongere.

Het is een fijne plek waar de jongeren even tot rust kan komen, zij kunnen praten wanneer de jongere wilt, maar ook non-verbaal bezig kan zijn met een bepaald thema. Daarbij is het fijn dat het een plek is waar jongeren elkaar kunnen vinden en daardoor erkenning kunnen krijgen. Hoop en begrip dat diegene er niet alleen voor staat, zijn mooie begrippen die de jongeren wellicht bij het Open Atelier kunnen gaan ervaren.

Doelgroep:

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, waarvan de ouders in scheiding liggen en/of waarbij er problemen zijn in de thuissituatie.

Wanneer:

In juli op de vrijdag middag van 15:00 uur tot 17:00 uur.

2, 9, 16, 23 en 30 juli.

Vanaf oktober op de donderdag middag van 15:00 uur tot 17:00 uur.

7, 14, 21, 28 oktober

Voorwaarden:

  • De jongere en het gezin is aangemeld bij Praktijk Zij aan Zij. De kosten worden vooraf besproken.
  • De jongeren zijn vrij om te komen en te gaan. Wel is het wenselijk als ouders/de jongeren zelf van te voren laten weten als zij gaan deelnemen die dag. Dit moet uiterlijk 24 uur van te voren, het liefst een week van te voren.
Scroll naar top