15 juni 2015

Sociaal en emotioneel

Onderzoek naar de sociale vaardigheden of de emotionele vaardigheden bestaat onder andere uit een kennismaking (intakegesprek) met beide ouders en het kind.
Dit kan uit één gesprek maar ook uit meerdere gesprekken bestaan, om het onderzoekstraject zo goed mogelijk in te schatten.

Bij het onderzoek worden er ook diverse observaties gedaan (in overleg) om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden versus moeilijkheden van het kind/de jongere. Een observatie in de schoolse situatie kan soms ook belangrijke informatie bieden. Er worden tevens verschillende vragenlijsten afgenomen, in te vullen door ouder(s)/verzorger(s), leerkracht en het kind/de jongere zelf.