15 juni 2015

Aandacht en concentratie

Onderzoek naar de aandacht en concentratievaardigheden bestaat onder andere uit een kennismaking (intakegesprek) met beide ouders en het kind.
Dit kan uit één gesprek maar ook uit meerdere gesprekken bestaan, om het onderzoekstraject zo goed mogelijk in te schatten.

Bij het onderzoek worden er ook diverse observaties gedaan (in overleg) om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden versus moeilijkheden van het kind/de jongere. Een observatie in de schoolse situatie kan vaak belangrijke informatie bieden. Er worden tevens verschillende vragenlijsten afgenomen, in te vullen door ouder(s)/verzorger(s), leerkracht en het kind/de jongere zelf.