7 juni 2020

Kwaliteit en registraties

Als praktijk vinden wij kwaliteit en werken volgens onze beroepscode een belangrijk goed. Hieronder is te vinden op welke manier wij onze zorg borgen en bij welke keurmerken, (beroeps)verenigingen of registers we zijn aangesloten en terug te vinden zijn.

Kwaliteitskeurmerk      
       
Kwaliteitsregister Beroepsvereniging    
     
   
 
 
Bigregister      

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomsten tussen leden van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en haar cliënten. (versie NVO 2005) kunt u hier downloaden. Ook kunt u de privacyverklaring van onze praktijk hier vinden.


Bent u niet tevreden en heeft u een klacht?

Die lossen we graag samen met u op. Uw klacht kunt u schriftelijk indienen via klacht@zijaanzij.info. Een klachtenreglement is te vinden in onze wachtkamer of u kunt ons hiernaar vragen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kan er een externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. U kunt daarvoor terecht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. Daarnaast heeft elke gemeente beschikking over een vertrouwenspersoon jeugdhulp. U kunt bij uw gemeente navragen wie dat is. We zijn verplicht een jaarlijks klachtenoverzicht te tonen via onze site. Voor dit overzicht klikt u HIER.