Vaktherapie: Psychomotorisch en Beeldend

Vaktherapeutische begeleiding

Psychomotorische Therapie (PMT)

 

Deze vorm van begeleiding is geschikt voor kinderen (vanaf 6 jaar) en jongeren die beter leren door ervaren en doen. Er wordt gewerkt aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en het verkennen van je eigen grenzen. Ook het ervaren van je gevoelens zoals het beheersen van woede of omgaan met ingrijpende gebeurtenissen kan middels PMT geoefend worden.

PsychoMotorische Therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapievorm die individueel en in een zaal wordt gegeven door een PsychoMotorisch Therapeut (PMT’er). Binnen PMT ervaar je door te doen, het ervaren zelf staat hierin centraal. Er wordt geoefend met andere oplossingen en je leert hoe je dit kunt toepassen en inzetten in verschillende situaties. Het ervaren en herkennen van je gevoelens, zoals het beheersen van boosheid kun je oefenen middels deze therapievorm. Naast individuele begeleiding kan PMT ook als groepstraining gegeven.

Beeldende Therapie

Folder beeldende therapie kind&jeugd

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapievorm. Geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen die hun gevoelens en gedachten beter onder woorden kunnen brengen door gebruik te maken van materialen. Het geeft je de mogelijkheid om te ervaren en tot expressie te komen. De keuze voor materiaal, techniek en opdracht wordt afgestemd op jouw hulpvraag. In het beeldend werk worden jouw kwaliteiten en valkuilen zichtbaar, tastbaar en concreet. Doordat het iets zichtbaars is, kan je er samen met de therapeut bij stilstaan en kun je bewust worden van gevoelens, gedachten en handelingen die misschien onbewust gebeuren.

Deze vorm van therapie kan je helpen bij klachten die te maken hebben met:

  • Emoties: leren herkennen, in contact komen met je gevoel, uiten en reguleren van emoties
  • Zelfbeeld: vergroten van zelfvertrouwen en jezelf verder ontwikkelen
  • Gedrag: leren omgaan met spanning, stress en tegenslagen, oefenen met nieuw gedrag
  • Sociale vaardigheden: leren samenwerken, bevorderen van assertiviteit, accepteren en stellen van grenzen (dit kan ook binnen één van de aangeboden groepsmodules)
  • Cognitie: vergroten van je concentratie, verbeteren van je doorzettingsvermogen, leren structuur aanbrengen, leren plannen, herkennen van negatieve en helpende gedachten.

Ook aan het verwerken van verdriet zoals scheiding of rouw en leren omgaan met ziektebeelden kan middels beeldende therapie concreet worden gewerkt. Door het creatieve proces te gebruiken zullen kinderen, pubers en volwassen zich meer gezien en begrepen voelen.

Therapie met het gezin kan worden ingezet om interacties tussen ouder(s) en kind(eren) in beeld te brengen. Er wordt tijdens deze sessies samen met ouders gekeken naar wat in de opvoeding voor hen werkt. Nieuwe mogelijkheden in de opvoeding kunnen worden uitgeprobeerd.

Beeldende technieken die gebruikt worden zijn:
– schilderen
– tekenen
– boetseren
– kleien
– audiovisueel materiaal (zoals fotografie, film en/of video)
– creaties met overig materiaal, in overleg met de therapeut

Het is niet belangrijk of je wel/niet goed kunt tekenen! Door contact te maken met de materialen, kom je in contact met jezelf en kan er gewerkt worden aan het doel van de behandeling (zoals bijvoorbeeld het versterken van je zelfvertrouwen).

Voorbeelden van beeldende werkvormen:
-Tekenen met de ogen gesloten (dit kan op allerlei manieren); voelen welke bewegingen fijn zijn, welk ritme prettig is, wat lichamelijke sensaties zijn. Doel: in contact komen met je gevoel, gedachten loslaten en ervaren wat er in je lijf gebeurt.
-Collage zelfbeeld; wie ben jij? Wat zijn je sterke kanten? Wat zou je beter willen kunnen? Welke interesses heb je? Doel: inzicht krijgen in jezelf, jezelf laten zien.

Scroll naar top