Vaktherapie: Psychomotorisch en Beeldend

Vaktherapeutische begeleiding

Psychomotorische Therapie (PMT)

Deze vorm van begeleiding is geschikt voor kinderen (vanaf 6 jaar) en jongeren die beter leren door ervaren en doen. Er wordt gewerkt aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en het verkennen van je eigen grenzen. Ook het ervaren van je gevoelens zoals het beheersen van woede of omgaan met ingrijpende gebeurtenissen kan middels PMT geoefend worden.

PsychoMotorische Therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapievorm die individueel en in een zaal wordt gegeven door een PsychoMotorisch Therapeut (PMT’er). Binnen PMT ervaar je door te doen, het ervaren zelf staat hierin centraal. Er wordt geoefend met andere oplossingen en je leert hoe je dit kunt toepassen en inzetten in verschillende situaties. Het ervaren en herkennen van je gevoelens, zoals het beheersen van boosheid kun je oefenen middels deze therapievorm. Naast individuele begeleiding kan PMT ook als groepstraining gegeven.

Beeldende Therapie

Folder beeldende therapie kind&jeugd

img_5046

Deze vorm van therapie is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen die hun gevoel beter onder woorden kunnen brengen door gebruik te maken van materialen.
Er wordt concreet gewerkt aan zelfvertrouwen, verminderen angst/stress of spanning en het reguleren van emoties. Ook aan het verwerken van verdriet zoals scheiding of rouw en leren omgaan met ziektebeelden kan middels beeldende therapie concreet worden gewerkt. Door het creatieve proces te gebruiken zullen kinderen, pubers en volwassen zich meer gezien en begrepen voelen.

Beeldende technieken die gebruikt worden zijn:
img_4323– schilderen
– tekenen
– boetseren
– kleien
– audiovisueel materiaal (zoals film en/of video)
– creaties met overig materiaal, in overleg met de therapeut

Bij de beeldende therapie gaat het om het werken naar een vooraf gesteld doel zonder er hierbij een kunstwerk van te maken.
Het middel (creatief bezig zijn) wordt gebruikt om het doel te behalen (zoals bijvoorbeeld het versterken van het zelfvertrouwen).

Scroll naar top