24 juni 2015

Opvoedingsondersteuning

Ouderbegeleiding – opvoedingsondersteuning

 

Een gezin verandert voortdurend. Hierin spelen ontwikkelingsfasen maar ook externe factoren een rol. Een veelvoud aan factoren kan ervoor zorgen dat er problemen ontstaan. Vaak is er niet eenduidig de vinger op te leggen.

vaderzoon

Voorbeelden van thema’s in de ouderbegeleiding zijn:

·      Beter omgaan met elkaar

·      Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen

·      Omgaan met stress

·      Omgaan met ontwikkelingsfasen

·      Omgaan met een stoornis (ADHD, Autisme) of ziekte

Door samen thema’s te bespreken die in de opvoeding van kinderen en jongeren een rol spelen worden de mogelijkheden voor verandering verhelderd.