24 juni 2015

Leermoeilijkheden

Leren kun je leren!       
Basisschool

Het leren kan zorgen voor problemen. Minder goed presteren op schooltaken kan ervoor zorgen dat het kind steeds verder achter raakt en het plezier verliest in het leren of zelfs in het naar school gaan.

Samen met een orthopedagoog van Praktijk Zij aan Zij wordt er een plan opgesteld om te kijken op welke manier van leren het beste aansluit en waarin het kind zelf graag geholpen zou willen worden. Het zou kunnen dat een screening of nader onderzoek nodig is om meer richting en/of duidelijkheid te geven.

Voortgezet onderwijs / Hoger onderwijs / Universiteit

Soms lijkt het leren zeer gemakkelijk te gaan. De basisschoolperiode verloopt zonder problemen, met een hoge citoscore als resultaat. De start op de middelbare school wordt vlot gemaakt. Dan kan het zijn dat het ineens niet meer zo gemakkelijk gaat: de hoeveelheid stof die beheerst moet zijn neemt toe, de tijdsdruk neemt toe en de cijfers worden steeds lager…

Het zou kunnen zijn dat het daadwerkelijk leren studeren ofwel ‘leren-leren’ niet lukt of dat het kind of de jongere dit nog niet eigen heeft gemaakt. De orthopedagoog maakt samen met de jongere een plan, waarbij wordt geoefend met verschillende leerstrategieën. Van belang hierbij is de focus op eigen talenten, door na te gaan hoe deze talenten beter en efficiënter kunnen worden ingezet bij het leren.