Individuele behandeling

Binnen de praktijk kunnen kinderen en jongeren aangemeld worden met allerlei hulpvragen. Vaak loopt het kind thuis en / of op school vast. Het kan bijvoorbeeld gaan om leerproblemen, sociaal-emotionele problemen (zoals piekeren, somberheid, angst), problemen met het zelfbeeld of gedragsproblemen (zoals emotieregulatie-problemen).
Twijfelt u of de praktijk past bij uw hulpvraag? U kunt altijd vrijblijvend telefonisch contact opnemen om uw vraag kort te bespreken.

Werkwijze

Binnen de praktijk zijn verschillende behandelmogelijkheden. Samen met ouders en het kind wordt gekeken welke hulpvragen er zijn. Vaak wordt hierin ook afgestemd met bijvoorbeeld school of andere hulpverleners. Samen wordt een plan gemaakt, waarin afgesproken wordt welke behandeling het best past bij de hulpvraag. De zorg wordt op maat gemaakt en kan ten alle tijden bijgesteld worden. Er is sprake van korte lijntjes. Vaak is er sprake van één van onderstaande behandelingen, waarbij combinaties ook mogelijk zijn.

Ouders spelen binnen onze behandeling een belangrijke rol. Vaak krijgt u oefeningen mee om thuis met uw kind te doen of hebben wij aansluitend op de behandeling van uw kind gesprekken met u in de vorm van ouderbegeleidingen of opvoedingsondersteuning.

Binnen de praktijk kunnen ook kinderen behandeld worden met meervoudige problematiek, zoals een licht verstandelijke beperking, een taalontwikkelingsstoornis en dove of slechthorende kinderen.

Je bent nooit te oud om te leren ..

Scroll naar top