Dyslexiebehandeling ED

Dyslexiebehandeling ED

Wanneer er Ernstige Dyslexie (ED) uit het onderzoek komt, heeft een leerling recht op vergoede behandeling. Bij de behandeling staat het lees- en spellingniveau centraal, maar wordt ook aandacht gegeven aan psycho-educatie (wat is dyslexie eigenlijk?) en de achterliggende cognitieve vaardigheden. Hierbij blijven we de motivatie van de leerling in de gaten houden en houden we rekening met de persoonlijke voorkeur en de leeftijd van uw kind. De dyslexie behandeling bij ernstige dyslexie (ED) die wij bieden is sterk geprotocolleerd volgens richtlijnen van het NKD. (www.nkd.nl). Tijdens deze behandeling wordt wekelijks geoefend samen met de dyslexiebehandelaar. Daarnaast wordt verwacht dat de leerling nog vier keer per week thuis oefent met de aangegeven oefeningen. Deze oefeningen worden door ons aangereikt en zijn zowel digitaal (inloggen in ons dyslexiebehandelprogramma) als op papier (leesopdrachtjes en informatieve opdrachtjes).

Behandeling vindt één keer per week plaats op een vast tijdstip bij een vaste behandelaar. Een behandeling duurt 45 minuten. Ouders mogen de laatste 5  minuten aansluiten. Tijdens dit overleg krijgen ouders terugkoppeling van de behandeling, uitleg van het huiswerk en tips voor thuis.

De continuïteit van de behandeling is belangrijk. De behandelaar heeft wekelijks contact met het kind (en de ouder) en stemt de begeleiding goed op zijn of haar tempo en niveau af. Daarnaast is het oefenen thuis erg belangrijk. Een zo goed mogelijk resultaat wordt behaald door minstens 5 keer per week twintig minuten te oefenen. De wekelijkse oefenstof wordt aangeboden met een oefenschema. De behandeling is zo altijd op maat van het kind.

Remedial Teaching – op maat
In het voortraject naar dyslexie  zouden we ook iets voor u kunnen betekenen. We geven namelijk ook remedial teaching (lees-, spelling- of rekenbegeleiding). Voor de meeste onderzoeken geldt namelijk dat er een bepaalde periode begeleiding geweest moet zijn. Deze begeleiding kunnen wij aanbieden, ook in die vorm dat er later eventueel een onderzoekstraject mogelijk is. Samen met u en uw kind stellen we doelen op. Deze evalueren we regelmatig en stellen handelingsplannen op. Remedial teaching kunnen we aanbieden voor verschillende leerproblemen. Lezen en spellen uiteraard, maar ook rekenen en begrijpend lezen (eventueel zijn ook andere vakken nog mogelijk, neem hiervoor even contact met ons op).

De begeleiding kan geboden worden op gebied van:

  • spelling
  • (technisch) lezen
  • begrijpend lezen
  • rekenen

Van belang is dat er thuis ook tenminste 3 keer per week extra geoefend wordt om de voortgang vast te kunnen houden.

Scroll naar top