Vaardigheidstrainingen

BraingameBrian

 

Braingame Brian is een computertraining waarbij een aantal cognitieve vaardigheden worden geoefend. Dit zijn leervaardigheden waarmee informatie wordt opgenomen, verwerkt, vastgehouden en op grond waarvan men tot geconcentreerd, flexibel, overdacht (dus niet ondoordacht en impulsief) en planmatig handelen in staat is.

  • impulscontrole (inhibitie)
  • flexibiliteit (mentaal schakelen)
  • werkgeheugen

Wat zijn de executieve functies?

Executieve functies zijn hersenfuncties die helpen bij het vasthouden en richten van de aandacht, het plannen, organiseren, sturen en het controleren van gedrag. We hebben ze dan ook nodig bij alles wat we doen, bij al ons doelgerichte gedrag. Bij kinderen met ADHD (en andere diagnoses) weten we dat (sommige van) deze functies minder sterk ontwikkeld zijn. Pas de laatste tien jaar blijkt dat deze functies ook te trainen zijn. Bij kinderen met ADHD zijn vooral werkgeheugen (informatie kunnen vasthouden die je nodig hebt bij een taak), inhibitie (op je rem kunnen staan en afleidingen kunnen weerstaan) en cognitieve flexibiliteit (makkelijk kunnen aanpassen als de situatie of taak veranderd) zwak ontwikkeld. Vandaar dat juist die functies getraind worden in Braingame Brian

Voor wie?

De training is vooral bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar met de diagnose ADHD. Geen diagnose maar geïnteresseerd in de training? Neem contact met ons op.

Wat vinden kinderen met ADHD moeilijk?

Kinderen met ADHD hebben moeite om saaie en/of moeilijke taakjes te doen, thuis of op school. Ze onthouden de opdracht niet of maar gedeeltelijk, waardoor ze hun gedrag niet goed kunnen aansturen. De kinderen worden afgeleid terwijl ze bezig zijn en vinden het moeilijk om weer verder te gaan nadat ze afgeleid zijn. Ze kunnen wel doen wat er van hen gevraagd wordt, maar vaak niet op het moment dat het moet of niet zonder dat dit extra inspanning kost. Eerst nadenken voor je iets doet betekent dat je op je rem kan staan en dat vinden veel kinderen met ADHD ook moeilijk. Daarnaast kan het omschakelen van de ene naar de andere situatie of van de ene naar de andere taak voor sommige kinderen met ADHD lastig zijn. In de ene situatie moet je juist rustig zijn, in de andere situatie juist weer actief. Of het kan moeilijk zijn om rustig te blijven als iets anders gaat dan verwacht.

Scroll naar top