Behandeling

Behandeling

Binnen de praktijk kunnen kinderen en jongeren aangemeld worden met allerlei hulpvragen. Vaak loopt het kind thuis en / of op school vast. Het kan bijvoorbeeld gaan om leerproblemen, sociaal-emotionele problemen (zoals piekeren, somberheid, angst), problemen met het zelfbeeld of gedragsproblemen (zoals emotieregulatie-problemen).
Twijfelt u of de praktijk past bij uw hulpvraag? U kunt altijd vrijblijvend telefonisch contact opnemen om uw vraag kort te bespreken.

Werkwijze

Binnen de praktijk zijn verschillende behandelmogelijkheden. Samen met ouders en het kind wordt gekeken welke hulpvragen er zijn. Vaak wordt hierin ook afgestemd met bijvoorbeeld school of andere hulpverleners. Samen wordt een plan gemaakt, waarin afgesproken wordt welke behandeling het best past bij de hulpvraag.

Er kan gekozen worden uit een individuele behandeling, een groeps– of gezinsbehandeling of een combinatie hiervan.

Binnen de praktijk kunnen ook kinderen behandeld worden met meervoudige problematiek, zoals een licht verstandelijke beperking, een taalontwikkelingsstoornis en dove of slechthorende kinderen.

 

Scroll naar top