ONDERZOEK, BEGELEIDING EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING VOOR ELKE LEEFTIJD

Wie wij zijn

Kom meer te weten over de mensen van Praktijk Zij aan Zij en wat wij voor u kunnen betekenen

Meike Manschot

Eigenaar / Orthopedagoog-Generalist NVO / K&J Psycholoog NIP
Meike houdt zich bezig met de ontwikkeling omtrent kinderen en jongeren waarbij ook altijd ouders en het gezin van belang zijn. Daarnaast voert zij (neuropsychologisch) onderzoek uit en biedt begeleiding bij moeilijkheden waaronder: angst of depressie.

Anne Overeem

Orthopedagoog / BGB Coach / Visueel Screener
Anne houdt zich naast uiteenlopende diagnostiek bezig met verschillende vormen van begeleiding: angst, emotieregulatie, leerproblemen (o.a. begaafde kinderen). Ze heeft zich gespecialiseerd in onderzoek bij hele jonge kinderen. Tevens is zij gecertificeerd Visual Screener.

Judith de Graaf

Orthopedagoog
Judith doet onderzoek naar ontwikkelingsproblemen. Ze werkt handelingsgericht en geeft begeleiding bij lezen/spellen/rekenen, angst, concentratie (AD(H)D), autisme, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en biedt ondersteuning bij opvoedingsvragen.

Gabriëlle Matser

Creatief tekentherapeut / Docent Beeldende Vorming / Coach
De hulpvragen die Gabrielle behandelt kunnen zeer divers zijn: rouwverwerking, werken aan zelfvertrouwen, omgaan met problemen omtrent hoogbegaafdheid, ziektebeelden of angsten. Ook geeft zij lezingen over de ontwikkeling en de interpretatie van kindertekeningen.

Carlijn Peters

Psychomotorisch therapeut / Rots & Water trainer / ACT therapeut
Carlijn werkt bij Praktijk Zij aan Zij als psychomotorisch therapeut. Op een bewegings- of lichaamsgerichte manier werkt ze met thema’s zoals het vergroten van zelfvertrouwen, weerbaarheid en emotieregulatie. Carlijn is ook gecertificeerd Rots&Water trainer.

Annelieke Bothof

Orthopedagoog / GZ-psycholoog
De expertise van Annelieke ligt op het vlak van ontwikkeling (autisme, ADHD), internaliserende problemen (angst, depressie) en gedrag. Daarnaast ondersteunt ze gezinnen die vastzitten in niet helpende patronen, om elk gezinslid in zijn of haar kracht te zetten, om zo weer zelf verder te kunnen.

Dionne Kuiters

Therapeut, i.o. tot psycholoog
Dionne studeert momenteel af als psycholoog en specialiseert zich in het onderzoeken&behandelen van kinderen/adolescenten met emotionele, sociale of gedragsproblemen. Daarnaast doet zij voor haar scriptie onderzoek naar het zelfbeeld van tienermeisjes.

Simone Appeldoorn

Praktijkassistent
Simone denkt mee in praktijkzaken, is klantgericht en positief ingesteld. Zij is in de praktijk het aanspreekpunt voor uiteenlopende vragen.

Francien van Zutphen

Psychomotorisch Therapeut / docent Omgangskunde
Francien is psychomotorisch therapeut dit betekent vooral veel doen, op een bewegings- of lichaamsgerichte manier. Kinderen/ jongeren met verschillende sociaal en emotionele hulpvragen kunnen bij Francien oefenen met de vraag die ze hebben. Tevens is Francien docent Omgangskunde.

Janine van Asselt

Orthopedagoog / ECHA specialist
Janine houdt zich bezig met diagnostiek en begeleiding op het gebied van de leerontwikkeling (dyslexie/hoogbegaafdheid/mindset) en de sociaal emotionele ontwikkeling (zelfvertrouwen/angsten/emotieregulatie). Zij heeft de ECHA opleiding tot specialist in hoogbegaafdheid gevolgd.

Katinka Stapelbroek

Creatief Therapeut beeldend
Katinka is beeldend therapeut. Doormiddel van het beeldend werken (o.a. tekenen/schilderen) kunnen kinderen/jongeren zich uiten en oefenen met nieuwe vaardigheden. Bij Katinka kunnen kinderen/jongeren terecht met verschillende sociale- en emotionele hulpvragen.

Patty Kampschreur

Orthopedagoog / GZ-psycholoog
De expertise van Patty ligt bij kinderen en jongeren op het gebied van gedrags- en/of leerproblemen (oa in een schoolse setting) en daarnaast heeft zij veel ervaring met LVB problematieken en het begeleiden van ouders/verzorgers. Zij werkt vanuit een integratieve benadering.

Sarah Meijer

Orthopedagoog
Sarah werkt als orthopedagoog bij de praktijk. Zij onderzoekt en begeleidt kinderen die moeilijkheden hebben met het zelfbeeld en de eigenwaarde.

José Pyatt

Orthopedagoog
José houdt zich als orthopedagoog bezig met de diagnostiek en begeleiding van kinderen met ontwikkelingsproblematiek (ADHD en autisme), leerstoornissen en angst- en stemmingsproblemen.

Petra Hageman

Praktijkassistent
Petra is werkzaam als backofficemedewerkster bij de praktijk en biedt tevens ondersteuning op het gebied van frontoffice taken. Zij is positief ingesteld, denkt mee en zoekt graag samen naar oplossingen.

Marcel Simons

Systeemtherapeut / GZ-psycholoog
Binnen de praktijk is Marcel als systeemtherapeut werkzaam. Hij biedt begeleiding aan het gezin bij uiteenlopende (gezins)vraagstukken. Dit kan in gespreksvorm zijn maar ook in samenwerking met een vaktherapeut (beeldend of PMT).

Imke de Koning

Orthopedagoog
Imke houdt zich als orthopedagoog bezig met de diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen. Tevens heeft Imke veel ervaring in de dyslexiezorg (EED).

Elise Fontein

Orthopedagoog
Met als specialisatie leerproblemen met name dyslexie (EED) is Elise binnen de praktijk o.a. verantwoordelijk voor de dyslexiezorg. Daarna voert zij onderzoeken uit en biedt zij begeleiding aan kinderen/jongeren en ouders.

Ratna van der Meer Mohr

Orthopedagoog / Orthopedagoog-Generalist NVO
Samen met het kind en ouders zoekt Ratna naar de gewenste verandering en de weg hiernaar toe. Haar expertise ligt op het gebied van de gehechtheids-ontwikkeling & het stimuleren van een positieve ouder-kind interactie. Met als specialisatie trauma-behandeling bij kind&jongere.

Willeke Thiessens

Psychomotorisch Therapeut
Willeke zet middels PMT kinderen, jongeren én het systeem in beweging. Willeke ondersteunt kinderen en jongeren bij sociaal- emotionele hulpvragen. Dit doet zij door het kind te laten oefenen en experimenteren met ander gedrag in de zaal. Samen op ontdekkingstocht naar je kwaliteiten!

Nanouk van Tol

Psycholoog / Orthopedagoog-Generalist NVO
Nanouk is bekwaam om specialistische diagnostiek en behandeling te doen bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen / dove en slechthorende kinderen. Nanouk beheerst Nederlandse gebarentaal.

Loes Jacobs

Creatief Therapeut beeldend
Wanneer je in je leven vastloopt op een bepaald gebied (denken, voelen of handelen), kun je met behulp van werkvormen andere vaardigheden aanleren, nieuwe inzichten krijgen of ontdekken waar je goed in bent. Zowel ouder én kind/jongere zijn welkom!

Linda Peters

Psychomotorisch Therapeut/ SI Therapeut / Rots & Water trainer
Linda werkt als PMT’er vaak met kinderen en jongeren die hulpvragen hebben rondom lichaamsbesef en emotieregulatie. Alle zintuigen worden onder de loep genomen om een gewenst effect te creëren: Linda is tevens gecertificeerd behandelaar Sensorisch Informatie verwerking

Lorette Suelmann

Schoolpsycholoog / K&J psycholoog NIP
Lorette richt zich zowel op de diagnostiek als behandeling van het kind en de jongere. Het werken vanuit de krachten van het kind en jongere en nauwe samenwerking met ouders en de context er om heen vindt zij erg belangrijk. Haar expertise ligt op het gebied van onderwijs, gericht op leer- en/of gedragsproblemen.

Daniëlle Stokman

Praktijkassistent backoffice
Daniëlle is werkzaam in de backoffice als praktijkassistent en ondersteunend betrokken bij de financiële administratie. Zij is enthousiast, betrouwbaar en loyaal.

Fleur Zelissen

Orthopedagoog
Als orthopedagoog houdt Fleur zich vooral bezig met schoolvraagstukken en leerproblemen zoals dyslexie (EED). Daarnaast verricht ze diagnostisch onderzoek en geeft ze behandeling aan kinderen/jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s).

Martine Heezen

Orthopedagoog
Martine is gespecialiseerd in leerproblematiek en heeft met name veel ervaring in de dyslexiezorg (EED). Ze biedt diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met leerproblemen en werkt daarbij graag samen met zowel kind, ouders en school.

Angeline Visser

Systeemtherapeut
Als Systeemtherapeut voert Angeline gesprekken met de gezinsleden Tijdens de gesprekken komt er zicht op de niet helpende patronen die aanwezig kunnen zijn. Een andere manier tegen de situatie aankijken zorgt voor meer kracht en positiviteit. Gezinnen kunnen weer zelfstandig verder op de wijze die bij hen past.

Inge Molenwijk

Psychomotorisch Therapeut / Rots & Water trainer
In de zaal werkt Inge spelenderwijs aan het vergroten van zelfvertrouwen, weerbaarheid en emotieregulatie. Het doen staat voorop. In het bewegen het kind zelf laten ervaren, leren voelen en ontdekken. In een veilige setting oefenen en experimenteren met ander gedrag.

Lisette Roebroek

Stagiaire PMT
Lisette loopt stage binnen de praktijk. Zij zal het geleerde het komende schooljaar (2019-2020) in de praktijk gaan toepassen. En zal meedraaien in PMT-sessies en gesprekken. Zij krijgt veel energie van het aan de slag gaan op een bewegingsgerichte manier.

Over zij aan zij

Ontdek meer over de missie en visie van Zij aan Zij
Wij staan voor heldere duidelijke adviezen

Praktijk Zij aan Zij (opgericht in 2007) is een praktijk voor kind, adolescent, ouders & gezin. In onze praktijk wordt zowel onderzoek als begeleiding geboden door orthopedagogen(-generalist) en (systeem)therapeuten. De begeleiding kan individueel en in groepen worden gegeven. Daarnaast bieden wij opvoedingsondersteuning en verschillende themabijeenkomsten/workshops voor ouders en professionals.

Wij staan voor heldere, duidelijke adviezen en werken zoveel mogelijk oplossingsgericht. Meestal lukt het de jongere of het kind om zelfstandig ‘groot’ te worden. Wanneer hij of zij echter vastloopt kan soms een steuntje nodig zijn om weer verder te kunnen op de weg naar volwassenheid.

Laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws van Praktijk Zij aan Zij

Neem contact op