15 juni 2015

Rekenen – dyscalculie

Bestaande uit:

  • intakegesprek
  • testafname(s)
  • verslag
  • adviesgesprek

 

Bij dit onderzoek is voorinformatie van belang:

Eerder intelligentieonderzoek, toetsresultaten, gegevens vanuit school en eventuele begeleidingstrajecten (zoals door remedial teacher of orthopedagoog).

 

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en of accuraat oproepen en of toepassen van reken- en wiskundekennis (feiten en afspraken). 

(Ruijssenaars, Van Luit & Van Lieshout; 2004)