24 juni 2015

Groepsbehandeling AD(H)D

Groepsbehandeling ADHD

ADHD-PMT-training

De ADHD-groepstraining wordt aangeboden door een orthopedagoog en psychomotorisch therapeut. Dit betekent dat er tijdens de trainingen wordt afgewisseld tussen momenten van theorie en in beweging zijn door middel van ervaringsgerichte opdrachten. Op deze manier wordt er gewerkt aan verschillende doelstellingen. Hierbij kan gedacht worden aan het vergroten van de zelfcontrole, het aan voelen komen van oplopende spanning en positief leren denken. Daarnaast wordt er tevens voor de ouders psycho-educatie gegeven over ADHD middels twee ouderavonden.

Naast de leermomenten die de kinderen tijdens de training opdoen krijgen zij ook opdrachten mee om thuis aan de slag te gaan met de doelen van de training.

De training bestaat uit:

 • 5 groepstrainingen                       (1,5 uur)
 • 2 ouderavonden                           (1,5 uur)
 • 1 individuele evaluatie                (45 min)

(met ouders, betrokken orthopedagoog, en 1 van de groepstrainers)

Locatie:

 • PMT ruimte in Velp, Gruttostraat 14 (in De Dumpel)

Data eerstvolgende ADHD groepstraining:

 • 10 jan 15.30-17.00 GROEP
 • 10 jan 19.00-20.30 OUDERAVOND
 • 17 jan 15.30-17.00 GROEP
 • 24 jan 15.30-17.00 GROEP
 • 24 jan 19.00-20.30 OUDERAVOND
 • 31 jan 15.30-17.00 GROEP
 • 7 feb   15.30-17.00 GROEP

Individuele evaluaties worden apart gepland

 

 

Sociale vaardigheidstraining – individueel

Hulp bij dagelijkse problemen in de omgang met anderen op het gebied van pesten, faalervaringen, vriendschappen, groepsdruk, zelfvertrouwen en eigenwaarde. Samen met de orthopedagoog wordt gewerkt aan een persoonlijk doel.

Onderwerpen die vaak aan de orde komen:

Hoe kan ik er zelf voor zorgen dat ik niet meer gepest word? Wat is pesten eigenlijk? Waarom word ik altijd rood? Het lukt me niet. Ik word ook altijd uitgelachen.. Mensen aankijken vind ik eng en wil dit graag leren. Hoe kan ik vrienden maken?

Sociale vaardigheidstraining – groepstraining

Geschikt voor kinderen die in hun gedrag onvoldoende afstemmen op de ander. Bijvoorbeeld kinderen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen of moeite hebben om grenzen van anderen aan te voelen. De training is zo ingericht dat ieder kind aan individuele doelen werkt door gericht aan de slag gaat met wat nog moeilijk is. Daarnaast werken de kinderen samen aan vooraf opgestelde groepsdoelen.

Per bijeenkomst wordt een specifieke vaardigheid geoefend door middel van rollenspellen en kleine opdrachten. Waar moet je op letten als je iets tegen de ander zegt? Hoe kan je op een handige manier voor jezelf opkomen of reageren op plagen of pesten? Hoe kan je je excuses aanbieden?

In de training komen onder andere de volgende vaardigheden aan bod:

 • Houding, stemgebruik en luisteren & iets vragen
 • Overleggen
 • Compliment geven
 • Iets weigeren