24 juni 2015

Sociale vaardigheden

Training sociale vaardigheden

 

Sociale vaardigheidstraining – individueel

Hulp bij dagelijkse problemen in de omgang met anderen op het gebied van pesten, faalervaringen, vriendschappen, groepsdruk, zelfvertrouwen en eigenwaarde. Samen met de orthopedagoog wordt gewerkt aan een persoonlijk doel.

Onderwerpen die vaak aan de orde komen:

Hoe kan ik er zelf voor zorgen dat ik niet meer gepest word? Wat is pesten eigenlijk? Waarom word ik altijd rood? Het lukt me niet. Ik word ook altijd uitgelachen.. Mensen aankijken vind ik eng en wil dit graag leren. Hoe kan ik vrienden maken?

Sociale vaardigheidstraining – groepstraining

Geschikt voor kinderen die in hun gedrag onvoldoende afstemmen op de ander. Bijvoorbeeld kinderen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen of moeite hebben om grenzen van anderen aan te voelen. De training is zo ingericht dat ieder kind aan individuele doelen werkt door gericht aan de slag gaat met wat nog moeilijk is. Daarnaast werken de kinderen samen aan vooraf opgestelde groepsdoelen.

Per bijeenkomst wordt een specifieke vaardigheid geoefend door middel van rollenspellen en kleine opdrachten. Waar moet je op letten als je iets tegen de ander zegt? Hoe kan je op een handige manier voor jezelf opkomen of reageren op plagen of pesten? Hoe kan je je excuses aanbieden?

In de training komen onder andere de volgende vaardigheden aan bod:

  • Houding, stemgebruik en luisteren & iets vragen
  • Overleggen
  • Compliment geven
  • Iets weigeren