24 juni 2015

Remedial teaching – dyslexiebehandeling

Remedial teaching – dyslexiebehandeling – begeleiding  op maat
In het voortraject naar dyslexie  zouden we ook iets voor u kunnen betekenen. We geven namelijk ook remedial teaching (lees-, spelling- of rekenbegeleiding). Voor de meeste onderzoeken geldt namelijk dat er een bepaalde periode begeleiding geweest moet zijn. Deze begeleiding kunnen wij aanbieden, ook in die vorm dat er later eventueel een onderzoekstraject mogelijk is. Samen met u en uw kind stellen we doelen op. Deze evalueren we regelmatig en stellen handelingsplannen op. Remedial teaching kunnen we aanbieden voor verschillende leerproblemen. Lezen en spellen uiteraard, maar ook rekenen en begrijpend lezen (eventueel zijn ook andere vakken nog mogelijk, neem hiervoor even contact met ons op).

De begeleiding kan geboden worden op gebied van:

  • spelling
  • (technisch) lezen
  • begrijpend lezen
  • rekenen

Van belang is dat er thuis ook tenminste 3 keer per week extra geoefend wordt om de voortgang vast te kunnen houden.